Promovare şi cooperare economică

Atribuțiile Biroului Economic - Belgrad

Ministerul  Economiei

Departamentul de Comerț Exterior și Relații Internaționale

 

 

Atribuţiile personalului din reţeaua externă de reprezentare economică și comercială conform Regulamentului Organizării și Funcționării (ROF) aprobat prin Ordinul 988 al ministrului economiei din 18.08.2015:

 

 1. Crearea, cultivarea şi dezvoltarea dialogului şi relaţiilor cu comunitatea oamenilor de afaceri din ţara de reşedinţă;
 2. Crearea de relaţii cu autorităţile din ţara de reşedinţă şi identificarea căilor de acţiune care să permită şi să susţină dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale bilaterale;
 3. Iniţierea, organizarea şi participarea la negocieri care au loc în ţara de reşedinţă, la nivel guvernamental sau ministerial, în vederea convenirii de noi acorduri, organizarea de sesiuni ale consiliilor, comitetelor sau comisiilor mixte, recuperarea creanţelor şi a altor forme comune de monitorizare a relaţiilor economice bilaterale;
 4. Informarea partenerilor externi asupra legislaţiei româneşti care are legătură cu problematica relaţiilor economice şi comerciale;
 5. Studierea pieţei locale sau zonale, întocmirea de lucrări de sinteză privind tendinţele conjuncturale manifestate şi formularea de propuneri pentru dezvoltarea exportului;
 6. Acordarea de asistenţă de specialitate instituţiilor guvernamentale, neguvernamentale şi societăţilor comerciale româneşti, la solicitarea acestora, în vederea stabilirii de contacte în ţara de reşedinţă, pentru concretizarea unor tranzacţii comerciale şi de cooperare, inclusiv pe terţe pieţe;
 7. Organizarea de acţiuni proprii, sprijinirea, participarea sau, după caz, colaborarea la acţiunile întreprinse în ţara de reşedinţă de camerele de comerţ şi industrie, asociaţiile profesionale şi societăţile comerciale româneşti, indiferent de forma de proprietate;
 8. Diversificarea schimburilor de mărfuri şi servicii cu ţara de reşedinţă pentru asigurarea echilibrului balanţei comerciale şi de plăţi;
 9. Informarea directă a societăţilor comerciale româneşti şi a MECT în legătură cu licitaţiile internaţionale ce se organizează în ţara de reşedinţă, precum şi cu orice alte acţiuni ce se organizează pe linie de export sau cereri de ofertă remise direct exportatorilor români; Oportunităţile de afaceri (cereri de ofertă, oferte, licitaţii internaţionale, propuneri de cooperare în producţie sau pe terţe pieţe etc.) vor fi postate pe Portalul de comert exterior.
 10. Acordarea de asistenţă operatorilor economici români pe linia verificării bonităţii firmelor din ţara de reşedinţă, potenţial partenere;
 11. Elaborarea și actualizarea “Îndrumarului de afaceri” pentru ţara de reşedinţă, care conţine informaţii cu privire la mediul de afaceri din ţara respectivă, regimul de comerţ exterior şi investiţii;
 12. Cunoaşterea legislaţiei cu caracter economic şi de comerţ exterior din ţara de reşedinţă şi transmiterea operativă a eventualelor modificari legislative in domeniu care ar putea fi de interes pentru agenţii economici din România (protejarea competiţiei loiale, promovarea investiţiilor străine, regimul vamal, fiscal şi valutar, etc.);
 13. Participarea activă la seminariile, mesele rotunde etc., organizate în ţara de reşedinţă, axate pe oportunităţi de afaceri, de transparenţă legislativă şi pe noi deschideri comerciale;
 14. Promovarea şi protejarea intereselor economice şi comerciale ale României în relaţiile cu organizaţiile şi/sau grupările economice cu sediul în ţara de reşedinţă;
 15. Întreprinderea de acţiuni promoţionale pe lângă organismele publice şi private pentru orientarea către România a unui volum cât mai mare de investiţii de capital;
 16. Informarea în ţară cu privire la posibilităţile de obţinere de credite guvernamentale sau comerciale destinate retehnologizării şi restructurării industriei, dezvoltării infrastructurii şi diversificării producţiei;
 17. Organizarea de întâlniri cu oameni de afaceri din ţara de reşedinţă, în vederea transmiterii de informaţii şi semnale cu caracter economic, comercial, financiar, legislativ etc., care să-i stimuleze pe aceştia în interesul dezvoltării relaţiilor cu parteneri din România;
 18. Trimiterea în ţară de materiale documentare privind economia şi îndeosebi comerţul exterior al ţării de reşedinţă, elemente de conjunctură economică, statistici privind economia naţională, pentru dezvoltarea şi actualizarea băncii de date a MECT;

MpRP a lansat pe 19 Februarie varianta actualizată a Ghidului Beneficiarului 2018

23.02.2018

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) lansează astăzi, 19 februarie 2018, varianta actualizată a Ghidului Beneficiarului 2018! Acesta poate fi…

Atentionare de calatorie:

02.01.2018

Ambasada Romaniei la Belgrad a fost sesizata cu mai multe cazuri de autoturisme furate in statiunea montana Kopaonik din Serbia. Reamintim…

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pentru anul universitar 2018 – 2019

21.12.2017

Informații privind metodologia și documentele necesare pot fi obținute consultând link-ul http://www.mae.ro/node/10250 Dosarele pot fi depuse…