Vize şi servicii consulare

Cetățenia română

Pentru informații în limba sârbă, click aici

Dobândirea / redobândirea / renunţarea la cetăţenia română

Ambasadele şi oficiile consulare ale României pot sprijini persoanele interesate să dobândească / redobândească, să renunţe sau să clarifice cetăţenia română, prin preluarea cererilor şi a documentelor adiţionale şi transmiterea lor la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din subordinea Ministerului Justiţiei (pentru redobândire şi renunţare) sau la Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (pentru clarificare).

Pot fi depuse la oficiile consulare ale României în străinătate doar cererile întemeiate pe art. 81, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române.

Cererile trebuie redactate în limba română. Procesarea acestor cereri este de competenţa exclusivă a autorităţilor din România.

Link-uri utileAutoritatea Națioanlă pentru Cetățenie, http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/

 

În atenția persoanelor care doresc să depună cerere de dobândire / redobândire a cetățeniei române în cadrul Secției consulare a Ambasadei României la Belgrad:

 • Cererile se pot depune doar în baza programării efectuate de solicitant în aplicația www.econsulat.ro sau la adresa de e-mail belgrad.consul@mae.ro
 • Documentele vor fi prezentate, obligatoriu, în original și copie, în două dosare cu șină
 • Traducerile în limba română ale documentelor de identitate și de stare civilă, a cazierului judiciar, precum și declarațiile pe propria răspundere vor fi, în mod obligatoriu, autentificate de notar român.
 • Pentru actele emise de autoritățile din Serbia, respectiv din România, NU este necesară apostila sau supralegalizarea actelor oficiale pentru ca acestea să poată fi utilizate în fața autorităților celuilalt stat.

 

Lista documentelor necesare, în funcție de tipul de cerere, poate fi consultată pe site-ul Autorității Națioanle pentru Cetățenie, http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/

 

Pentru informații în limba sârbă, click aici

 

Depunerea jurământului de credință

 

Conform  art. 20 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, cetățenia română se acordă sau se redobândește la data depunerii jurământului de credință.
În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau redobândire a cetățeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetățenia română vor depune jurământul de credință față de România.

Persoana care a obţinut cetăţenia română în condiţiile prevăzute la art. 8^1, 10 şi 11 din Legea cetățeniei, cu menţinerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credinţă, în termenul prevăzut de lege, în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliază. În acest caz, certificatul de cetăţenie română va fi eliberat de şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv. Şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate delega aceste atribuţii unui alt membru al personalului diplomatic sau consular.
 

Depunerea dosarului pentru jurământul de credință față de România se face doar după obținerea unei programări la una din datele afișate mai jos, pe portalul www.econsulat.ro, la adresa de e-mail belgrad.consul@mae.ro sau telefonic, la nr. de telefon 011-3670362.  Pentru programări telefonice puteți suna marți, joi și vineri între orele 14.30-16.30.

Sesiuni de depunere a jurământului de credință*:

Vineri, 10 mai 2019

Vineri, 7 iunie 2019

Eventualele modificări ale programului sesiunilor de depunere a jurământului de credință vor fi anunțate pe site-ul Ambasadei României la Belgrad și pe pagina de facebook a Ambasadei.

Cu excepția cazului în care, la efectuarea progaramării, sunteți informați altfel, depunerea jurământului are loc la sediul Secției Consulare a Ambasadei României la Belgrad, strada Miloja Ðaka 1c, 11040 Beograd

 În vederea depunerii jurământului de credință, solicitanţii vor prezenta următoarele documente, în original plus copie simplă (fotocopie):

 • - înştiinţarea scrisă cu privire la acordarea cetăţeniei române primită din partea ANC, împreună cu plicul pe care se află ştampila poştei sârbe din care să rezulte data primirii înștiințării (de la care curg cele 6 luni pentru depunerea jurământului)
 • - certificatul de naştere al solicitantului (format internațional);
 • - cartea de identitate şi fişa de însoţire (pentru cetăţenii din R.Moldova);
 • - paşaportul valabil;
 • - două fotografii color (tip pașaport) de dată recentă, format 3,5 x 4,5 cm;
 • - pentru persoanele care depun jurământul în alt stat decât cel de  domiciliu, este obligatoriu permisul de şedere din acel stat (aflat în perioada de valabilitate);
 • - documente doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie - format internațional , certificat de divorț, dovada schimbării numelui pe cale administrativă etc.)
 • - pentru minorii incluşi în ordinele ANC (la unul dintre părinţi): 2 (două) poze tip pașaport pentru fiecare copil în parte, pașaport/act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.

In situaţia în care copiii minori dobândesc cetăţenia română odată cu părinţii sau cu unul dintre ei, acestora li se va elibera certificat de cetăţenie distinct şi nu depun jurământul.

În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluţionare a cererii şi până la data dobândirii de către părinţi a cetăţeniei române, acesta va depune jurământul şi i se va elibera certificat de cetăţenie distinct.

 

SERVICIUL ESTE GRATUIT!

În prim plan

Actualitatea ambasadei

Vizită de lucru la Oficiul pentru Drepturile Omului și ale Minorităților Naționale - 3 octombrie 2019

04.10.2019

La data de 3 octombrie 2019, Ambasadorul român în Republica Serbia, Excelența Sa Oana Cristina Popa a realizat o vizită de lucru la Oficiul pentru…

Ziua Europeană a Limbilor, Belgrad 26.09.2019

27.09.2019

Ambasada României în Republica Serbia (SR) a participat la o nouă ediție a Zilei Europene a Limbilor, eveniment care s-a desfășurat în capitala SR.…

Recital Constantin Chiriac

27.09.2019

Ambasadorul României în Republica Serbia (SR), Excelența Sa Oana Cristina Popa, a sprijinit organizarea recitalului “Domnul și frate Eminescu”, în…