Republica Serbia

Condiţii de călătorie

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători in Republica Serbia pentru perioade de şedere de maxim 90 de zile.

Începând cu 12 iunie 2010, cetăţenii români pot călători în Republica Serbia, în baza cărţii de identitate valabile, pentru o perioadă de şedere de maximum 30 de zile. Cetăţenii români minori care nu deţin încă o carte de identitate pot intra în Serbia doar în baza unui paşaport valabil. Cetăţenii românii care călătoresc cu un paşaport valabil, pot rămâne pe teritoriul Serbiei până la 90 de zile într-un interval de 6 luni, fără viză.

Atenţie! Persoanele care depăşesc această perioadă riscă pedeapsa cu închisoarea între 5 şi 15 zile.

 

ALERTĂ DE CĂLĂTORIE KOSOVO       
Persoanele care călătoresc în/tranzitează regiunea Kosovo sunt sfătuite să se informeze cu privire la condițiile de călătorie  http://www.mae.ro/travel-alerts/2919#836   și să contacteze Biroul de Legatură al României în Kosovo folosind datele de contact de mai jos: 

Biroul de Legătură al României în Kosovo

Adresa: Cartierul Dragodan / Arberia, str. Azem Jashanica, nr. 25, Priştina

Telefon fix: +381 (0) 38 604 272 

Telefon mobil: 00386 (0) 49 415 000 

Fax: +381 (0) 38 604 273

Telefon urgenţe: +381 692 799 652

E-mail:pristina@mae.ro          Ultima actualizare: 17.10.2017

 

Trebuie să comunicaţi la postul de poliţie locală, prezenţa dumneavoastră în Serbia în maxim 24 ore de la sosirea pe teritoriul acestui stat. Organele de poliţie locale vor elibera un document, pe suport de hârtie (carton), care atestă declararea șederii. Cetăţenii români sunt sfătuiţi să păstreze şi să aibă acest document, asupra lor, până la întoarcerea în ţară, deoarece, există posibilitatea ca autorităţile vamale să-l solicite la punctul de trecere al frontierei. Lipsa documentului atrage după sine aplicarea unei amenzi sau chiar pedeapsa cu închisoarea, fiind considerată o încălcare a prevederilor legale privind şederea pe teritoriul Serbiei.

În cazul în care sunteţi cazat la un hotel, obligativitatea declarării şederii dumneavoastră revine recepţiei hotelului. Declararea şederii cetăţenilor străini poate fi efectuată şi prin intermediul agenţiilor turistice.

La solicitarea personală şi în baza unei motivaţii şi a dovezilor corespunzătoare, cetăţenilor români li se poate prelungi dreptul de şedere temporară pentru o perioadă mai mare de 3 luni. Conform legislaţiei locale, prelungirea perioadei de rezidenţă trebuie solicitată autorităţilor competente din această ţară (Poliţia pentru străini) cu minimum 30 de zile înainte de expirarea dreptului de rezidenţă, obţinut anterior.

Dreptul de rezidenţă pentru o perioadă mai mare de 90 de zile se poate acorda străinilor care au drept scop angajarea în muncă, desfăşurarea de afaceri ori activităţi comerciale şi profesionale, studii, specializări, programe de schimburi ştiinţifice, educaţionale, cercetare ştiinţifică, reunificarea familiilor şi alte scopuri legitime, în conformitate cu Legea străinilor şi tratatele internaţionale.

Legea privind regimul străinilor nu prevede explicit pedepse pentru cazurile de nerespectare a regimului intrării şi şederii cetăţenilor străini în Serbia. În practică, se constată însă că, în cazul nerespectării acestui regim, persoanele vinovate sunt arestate şi expulzate într-o perioadă de 5 până la 30 zile de la data arestării.

La intrarea pe teritoriul Serbiei, trebuie să faceţi dovada că deţineţi o sumă minimă de 50 de Euro pe zi.

Pentru informaţii suplimentare despre condiţiile de intrare şi regimul de şedere în Serbia, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale prezentate de autorităţile sârbe:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

 

Doriți să munciți în Serbia?

1. Accesul pe piața muncii

Angajarea cetăţenilor străini este posibilă cu condiţia ca aceştia să posede drept de şedere temporară, indiferent de durata şederii, sau să aibă domiciliul stabil pe teritoriul Serbiei şi autorizaţie de muncă. Există două tipuri distincte de autorizaţii de muncă: autorizaţie de muncă la solicitarea personal și autorizaţie de muncă la solicitarea angajatorului.

Autorizaţia de muncă pentru angajare se emite cetăţenilor străini care deţin drept de şedere şi îndeplinesc toate condiţiile solicitate de angajator în sensul cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare, al calificării, experienţei, etc. Autorizaţia de muncă va fi valabilă pe perioada planificată de angajare sau va avea valabilitatea maximă echivalentă cu perioada de valabilitate a dreptului de şedere.

Cererea pentru obţinerea, respectiv prelungirea autorizaţiei de muncă se depune la autoritatea Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în funcţie de adresa de reşedinţă sau de domiciliu a cetăţeanului străin, respectiv în funcţie de sediul angajatorului sau de locul în care îşi desfăşoară activitatea, respectiv de tipul autorizaţiei de muncă.

Cetățenii români care doresc să lucreze legal pe teritoriul Serbiei, vor trebui să cunoască drepturile și obligațiile care le revin cetățenilor străini aflați în această țară.

În acest sens, precizăm că informații utile pe marginea acestui subiect se regăsesc pe site-ul Ministerului de Interne al Republicii Serbia, unde sunt postate o serie de date cu privire la legea străinilor (condiții privind șederea străinilor, inclusiv angajarea în muncă), durata și prelungirea dreptului de ședere, termene și condiții privind eliberarea permisului de ședere temporară și ședere permanentă, emiterea cărții de identitate pentru străini etc., accesând următorul link: http://www.mup.gov.rs/cms_eng/home.nsf/inf-for-foreigners.h, rubrica „Informations for foreigners”.

În vederea depunerii documentației necesare obținerii dreptului de ședere în Serbia, cetățenii străini vor trebui să se adreseze Poliției pentru Străini, instituție aflată în subordinea Directoratului Poliției din Belgrad, situată la adresa: strada Savska nr. 35, Belgrad, telefon: 00381 11 3618964.

Documentele necesare obținerii șederii permanente pentru angajarea în muncă:

 • formularul de solicitare a șederii permanente;
 • dovada achitării taxelor;
 • copia pașaportului în care se află autorizația de ședere temporară;
 • două fotografii;
 • certificat medical nu mai vechi de 6 luni;
 • certificat sau alt document care atestă studiile efectuate și traducere autorizată;
 • copie certificat de naștere și traducere autorizată;
 • dovada mijloacelor de întreținere (adeverință de salariat, copie carte de muncă);
 • dovada cazării, închirierii sau a altei forme de proprietate;
 • dovada legăturii de rudenie cu cetățeanul din Republica Serbia sau șederea permanentă a cetățeanului străin (dacă este cazul).

2. Recunoașterea calificărilor profesionaleinformații pot fi obținute la Ministerul Muncii, Ocupării Forței de Muncă, Politicii Sociale și Drepturilor Veteranilor, situat pe strada Nemanjina nr. 22-26 sau prin accesarea site-ului www.minrzs.gov.rs.

3Soluționarea litigiilor de muncă

În cazul apariției unor litigii de muncă și / sau eventuale abuzuri la care sunt supuși cetățenii români din partea angajatorului străin, aceștia se pot adresa Ministerului Muncii, Ocupării Forței de Muncă, Politicii Sociale și Drepturilor Veteranilor, situat pe strada Nemanjina nr. 22-26 sau prin accesarea site-ului www.minrzs.gov.rs.

4. Sistemul Național de Sănătate – cetățenii români având un drept de ședere legal și care sunt angajați cu forme legale în Republica Serbia, beneficiază de asistență medicală.

 

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Serbia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să consultaţi periodic informaţiile prezentate de autorităţile locale şi să accesaţi pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe

(http://www.mae.ro/node/1533).


Siguranţă şi criminalitate

Serbia este o ţară cu un nivel relativ redus de criminalitate.

Regiunea de sud a Serbiei poate fi considerată zonă de risc pentru străini.

Recomandări generale:

Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.

În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.

Se recomandă cetăţenilor români care călătoresc/tranzitează Republica Serbia, în special pe perioada verii, cu autoturismul personal, ca în cazul în care doresc să îşi întrerupă temporar călătoria, să opteze pentru cazarea la hotelurile/motelurile din apropiere şi care dispun de camere de supraveghere şi/sau pază.

Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

În caz de incident grav, care necesită intervenţia imediată a autorităţilor locale, pot fi apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Poliţia: 92
 • Pompierii: 93
 • Ambulanţa: 94
 • SOS trafic persoane: 347 817
 • SOS victime discriminare: 635 813
 • Violenţa în familie: 785 573; 769 466

Vă recomandăm, de asemenea, contactarea Oficiului Consular român cel mai apropiat, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală, de călătorie şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării dumneavoastră.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.


Condiţii privind traficul auto

Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor este bună.

Taxa de drum pentru autostrăzi este de cca. 5 euro/100 km şi se plăteşte în funcţie de distanţa parcursă.
(http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=139)

Circulaţia auto

Cartea verde este obligatorie. Asiguraţi-vă că acest document este valabil pentru întreg teritoriul Serbiei.

Se aplică prioritate de dreaptă la intersecţii, iar la sensurile giratorii prioritate de stânga.
Respectaţi regulile de circulaţie! Nu vă angajaţi în depăşiri auto periculoase.

Limitele de viteză admise:

 • 80 km/h pe drumurile naţionale
 • 120 km/h pe autostradă

În cazul în care conducătorii auto depășesc limitele de viteză legală, menționăm că organele de poliție locală obișnuiesc să procedeze la reținerea documentelor de identitate ale persoanelor care încalcă legislaţia rutieră (cartea de identitate/paşaportul). Documentele de identitate respective sunt înapoiate contravenienților după achitarea amenzii aplicate (plata amenzii trebuie efectuată în moneda locală (dinari) la oficiile poștale.

Conform procedurilor legale în vigoare, contravenienții trebuie să se prezinte în fața unui judecător de instrucție, care, în baza procesului verbal întocmit de organele de poliție locală și a audierii persoanei/persoanelor implicate (contravenient și organul de poliție care a constatat încălcarea legislației rutiere), dispune aplicarea unei sancțiuni. Contravenientul poate beneficia de un avocat din oficiu sau poate apela la serviciile unui avocat recomandat de către misiunea diplomatică, în acest ultim caz impunându-se achitarea contravalorii serviciilor prestate de acesta.

Precizăm că în cazul aplicării unei sancțiuni pecuniare împotriva conducătorului auto care se face vinovat de încălcarea legislației rutiere și care nu dispune de mijloacele financiare necesare efectuării plății amenzii respective, organul de judecată poate dispune înlocuirea amenzii cu efectuarea unei pedepse privative de libertate (suma de 1.000 dinari – cca 8,7 Euro - este echivalentă cu o zi de detenție).

 

Parcarea

Există spaţii de parcare amenajate în toate oraşele, tarifele practicate fiind de 30-35 dinari/oră. Neplata parcării (atunci când acest serviciu trebuie plătit) implică obţinerea unei amenzi în valoare de 1700 dinari (aprox. 18,5 Euro).

Parcarea neregulamentară a autoturismului în spaţiile marcate cu galben (aceste locuri fiind destinate parcării autoturismelor instituţiilor locale), poate atrage ridicarea acestuia şi implică plata unei amenzi cuprinse între 100 şi 250 euro.

Procedura recuperării autoturismului constă în:

 • deplasarea contravenientului la locul în care se află depozitat autoturismul și achitarea pe loc a contravalorii ridicării acestuia;
 • preluarea unei dispoziții de plată a unei amenzi care trebuie efectuată la oficiile poștale, într-un cont al poliției; după efectuare plății acestei amenzi, contravenientul va trebui să se întoarcă la locul unde se află autoturismul, să prezinte chitanța justificativă privind achitarea amenzii și să preia autoturismul.

Contravaloarea parcării se poate plăti şi cu ajutorul telefonului mobil. În funcţie de zona de parcare, în condiţiile în care sunt delimitate astfel de zone, se pot trimite sms-uri cu numărul de înmatriculare al autoturismului. În zonele delimitate astfel sunt afişate indicatoare cu numerele de telefon la care pot fi trimise aceste mesaje

(http://www.parking-servis.co.rs/en/parking_facilities/zones/zones_with_time_limit).

De asemenea, este interzisă circulaţia autoturimelor pe benzile speciale, marcate cu galben şi care sunt destinate în exclusivitate mijloacelor de transport public în comun, organelor de ordine şi taxiurilor.

Centura de siguranţă

Este obligatorie.

Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este recunoscut.

Informaţii pentru cazurile de accidente

Accidentele de orice fel trebuie anunţate la cea mai apropiată secţie de poliţie, iar autoturismele trebuie să rămână în poziţia avută la momentul producerii coliziunii, până la sosirea agentului de circulaţie.

Începând cu 10 decembrie 2009 au intrat în vigoare noi prevederi ale legii privind siguranţa circulaţiei rutiere pe teritoriul Serbiei:

 • Introducerea obligaţiei de folosire a farurilor, inclusiv pe timpul zilei;
 • Limitarea vitezei de deplasare în localităţi de la 60 la 50 de km/h;
 • Interzicerea deţinerii şi utilizării de dispozitive de tip antiradar;
 • Introducerea obligaţiei de deţinere a vestelor reflectorizante în dotarea autoturismului;
 • Introducerea obligaţiei de activare a semnalizării de avarie pe drumuri publice cu prilejul ieşirii/intrării călătorilor, în caz de pericol, pe timp de ceaţă precum şi pe parcursul deplasării în marşarier;
 • Conducătorii auto care cumulează 18 puncte de penalizare, precum şi conducătorii auto care cauzează accidente soldate cu victime sau două accidente care se soldează cu vătămarea corporală a altor persoane vor fi sancţionaţi cu reţinerea permisului de conducere. Astfel conducătorul auto va avea posibilitatea să obţină din nou permisul de conducere în condiţiile în care va dovedi în faţa instituţiilor competente că este apt să conducă (va da din nou examen pentru obţinerea permisului);
 • O altă reglementare nou introdusă o reprezintă răspunderea contravenţională a conducătorului auto pe baza înregistrărilor video, fără a fi oprit de către agenţii de circulaţie. Astfel, a fost introdus în sistemul juridic responsabilitatea obiectivă a posesorilor de autovehicule. În cazul în care se înregistrează comiterea unei contravenţii prin înregistrare video (nerespectarea vitezei legale, trecerea pe roşu, parcare neregulamentară, etc.) şi nu este posibilă stabilirea identităţii conducătorului auto, s-a introdus responsabilitatea posesorului autovehiculului;
 • Reglementările legislative interzic utilizarea telefonului celular şi a altor mijloace de comunicare de către persoanele aflate la volan în cazul în care aceştia nu deţin sau nu utilizează dispozitive de tip hands free;
 • Au fost introduse limitări personale şi pentru pietoni, cărora le este interzisă utilizarea telefoanelor celulare sau a căştilor pe trecerile de pietoni;
 • Noua lege prevede reglementări mai severe legate de procentul de alcool conţinut în sânge, respectiv 0,30 mg/ml, limita permisă anterior (0,5 g/kg) fiind redusă;
 • Măsuri mai severe în ceea ce priveşte responsabilitatea legată de prezenţa persoanelor minore, sub 12 ani în autoturisme, în braţe sau pe scaunul din faţă;
 • Reglementările prezentei legi prevăd şi introducerea zonelor speciale, zonă pentru pietoni, zonă cu viteză de deplasare redusă, zona 30, zone din apropierea şcolilor şi zone pentru protejarea mediului;
 • Prevederile legii reglementează pentru prima oară introducerea permisului de conducere provizoriu care limitează drepturile conducătorilor auto începători;
 • Noua lege prevede amenzi care pornesc de la 3.000,00 – 5.000,00 de dinari până la 50.000,00 dinari şi s-a stabilit şi o categorie de contravenţii care se sancţionează exclusiv cu pedeapsa cu închisoarea, respectiv un comportament care contravine reglementărilor legislative în vigoare şi care periclitează siguranţa rutieră.

Organele de poliţie locală obişnuiesc să reţină documentele de identitate ale persoanelor care încalcă legislaţia rutieră (cartea de identitate/paşaportul), acestea urmând a fi înapoiate deţinătorilor acestora după achitarea sumei aferente contravenienţilor.

Amenzile nu se vor achita la faţa locului, procedura presupunând ca agentul de circulaţie să înmâneze persoanei sancţionate o dispoziţie de plată (o chitanţă completată) pe care o poate achita la orice bancă sau poştă.

Textul integral al legii poate fi accesat pe site-ul Ministerului de Interne  al Republicii Serbia, la adresa:
http://www.mup.gov.rs/domino/zakoni.nsf/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima.lat.doc,
sau pe site-ul Parlamentului Republicii Serbia, la adresa:
http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2009/1431-09Lat.zip


Regimul medicamentelor

Pot fi introduse medicamente numai pentru uz personal, în baza reţetelor, fişelor de externare sau altor documente care confirmă diagnosticul, în original.


Reglementări vamale

Conform legislației în vigoare, cetățenii români care tranzitează teritoriul Republicii Serbia, au obligația de a declara organelor vamale orice articole/obiecte/produse de valoare (ex. echipamente IT, mașini, utilaje, mobilă, autoturisme etc.)  pe care le transportă și să obțină din partea organelor competente o dovadă din care să rezulte că bunurile respective nu vor fi comercializate pe teritoriul Republicii Serbia și că sunt destinate exclusiv tranzitului.

De asemenea, se impune ca cetățenii români să specifice punctul de trecere al frontierei de stat a Republicii Serbia pe unde aceștia vor urmă să părăsească teritoriul Serbiei, fiind necesar ca ieșirea din Serbia să aibă loc exact pe la punctul de frontieră precizat, loc în care vor trebui să prezinte bunurile tranzitate și dovada emisă la intrarea pe teritoriul Serbiei.

Atragem atenția că nerespectarea legislației sârbe în acest domeniu atrage după sine o procedura juridică complicată, care presupune prezentarea persoanelor găsite vinovate în fața unui judecător, plata unei amenzi, iar în lipsa mijloacelor financiare necesare amenda poate fi înlocuită cu închisoarea, confiscarea bunului/bunurilor respective precum și dispunerea măsurii de interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Serbia pentru o perioadă determinată.

Atunci când călătoriţi sau tranzitaţi teritoriul Republicii Serbia puteţi să aveţi asupra dumneavoastră maxim 10.000 euro, fără obligaţia de a declara suma în scris funcţionarilor vamali sârbi.

Vă sfătuim ca, în momentul declarării la frontieră, să solicitaţi cu insistenţă eliberarea unei declaraţii vamale pentru sumele de bani sau mărfurile a căror valoare depăşeşte valoarea maximă prevăzută de legislaţia statului sârb.

În cazul în care vă mulţumiţi doar cu o declaraţie verbală a sumelor de bani mai mari de 10.000 euro, există riscul ca lucrătorii vamali să vă confişte sumele de bani pe care le deţineţi la ieşirea din ţară. Recuperarea acestora este extrem de anevoioasă.

Bagajul personal al călătorilor străini este exceptat de la plata taxelor vamale. Ceea ce constituie bagaj personal se evaluează de la caz la caz, în funcție de anotimp/perioadă, ocupația călătorului, durata și scopul călătoriei etc. În acord cu practica autorităților vamale, bagajul personal constă în îmbrăcăminte, produse de igienă personală, alimente, diferite bunuri tehnice, echipament sportiv necesar pentru călătorie, medicamente și obiecte similare.

În Serbia se poate intra cu 1 litru de băuturi alcoolice, 1 sticlă de parfum, 1 sticlă de apă de toaletă, produse din tutun echivalente a 200 de țigarete sau 50 de trabucuri sau 250g de tutun sau un mix de 250g din aceste produse, precum și medicamente în cantitățile neccesare pentru tratament (nu este necesară rețeta medicală).

De asemenea, pentru a evita plata unor taxe vamale, aveți obligația ca, la intrarea în Serbia, să declaraţi bunurile de valoare (ex. bijuterii, ceasuri, echipament electronic, fotografic și informatic etc.) pe care le introduceți temporar în Republica Serbia.

Vameşii controlează autoturismele la intrare şi la ieşire din Serbia.


Regimul animalelor de companie

Pot fi introduse în baza unor dovezi privind starea de sănătate a animalelor, eliberate din ţara de origine. În cazul în care nu pot fi prezentate aceste dovezi, la marea majoritate a punctelor de frontieră ale Serbiei funcţionează cabinete de medicină veterinară, care oferă consultaţiile necesare, contra cost, şi eliberează adeverinţe de sănătate.

MpRP a lansat pe 19 Februarie varianta actualizată a Ghidului Beneficiarului 2018

23.02.2018

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) lansează astăzi, 19 februarie 2018, varianta actualizată a Ghidului Beneficiarului 2018! Acesta poate fi…

Atentionare de calatorie:

02.01.2018

Ambasada Romaniei la Belgrad a fost sesizata cu mai multe cazuri de autoturisme furate in statiunea montana Kopaonik din Serbia. Reamintim…

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pentru anul universitar 2018 – 2019

21.12.2017

Informații privind metodologia și documentele necesare pot fi obținute consultând link-ul http://www.mae.ro/node/10250 Dosarele pot fi depuse…